Samen
werken
aan infra

Renovatie Slachtetillebrug

De Slachtillebrug is onderdeel van de Slachtedyk, de dijk die Fryslân vroeger beschermde tegen de Middelsee. In opdracht van Rijkswaterstaat en It Fryske Gea is de brug compleet verwijderd en teruggeplaatst voor groot onderhoud. MGciviel heeft bijgedragen aan de contractvoorbereiding, aanbesteding en heeft zorggedragen voor het contractmanagement. Het contract betrof een Engineering & Construct (E&C) op basis van de UAV-gc. De onderhandse aanbesteding is gewonnen door Oosterhof Holman. De werkzaamheden zijn halverwege 2020 afgerond.

 

 

 

Werkzaamheden

Vaststellen projectopdacht

Opstellen UAV-gc contract

Beheren Relatics

Verzorgen van inlichtingenbijeenkomst met presentatie over aanbesteding

Beantwoorden van vragen in Nota van Inlichtingen

Contractmanagement tijdens realisatie

Maak
kennis
met ons

Samen werken aan infra

Wilt u samenwerken met een van onze specialisaten op het gebied van projectbeheersing, contractbeheersing of omgevingsmanagement? Dan kan! Kennis maken aan de koffietafel of tijdens een potje tafeltennis in Joure? Wij gaan altijd tot het uiterste om aan de wensen van onze opdrachtgevers te voldoen. Geen uitdaging is ons te groot. Werken we binnenkort samen aan infra?