Samen
werken
aan infra

Projectbeheersing ‘Aanpak Ring Zuid’

De zuidelijke ringweg Groningen (A7) wordt ingrijpend verbouwd. Doel van het project Aanpak Ring Zuid Groningen is een betere en veiligere doorstroming van het verkeer op deze rijksweg. Om deze opgave te realiseren is de inzet van een senior adviseur projectbeheersing nodig. MGciviel levert ten behoeve van deze opdracht per juli 2017 een senior adviseur projectbeheersing.

Werkzaamheden

Coördineren en opstellen van integrale verantwoordingsinformatie voor het project

Adviseren over te genereren stuurinformatie en het coördineren/opstellen van de stuurinformatie

Challengen van collega’s met als doel tot betrouwbare prognoses te komen op het gebied van o.a. financiën, capaciteit, risico’s, planning

Bijdrage aan beheersingsstrategie en het implementeren daarvan

Afstemmen met de gezamenlijke opdrachtgevers over de te volgen werkwijze aangaande projectbeheersing

Inspireren en coachen (senior) adviseurs

Vervangen van de manager projectbeheersing bij afwezigheid

Maak
kennis
met ons

Samen werken aan infra

Wilt u samenwerken met een van onze specialisaten op het gebied van projectbeheersing, contractbeheersing of omgevingsmanagement? Dan kan! Kennis maken aan de koffietafel of tijdens een potje tafeltennis in Joure? Wij gaan altijd tot het uiterste om aan de wensen van onze opdrachtgevers te voldoen. Geen uitdaging is ons te groot. Werken we binnenkort samen aan infra?