Samen
werken
aan infra

Inkoop- en Contractmanagement Rijkswaterstaat

In opdracht van Rijkswaterstaat Midden Nederland levert MGciviel een adviseur Inkoop- en Contractmanagement. Binnen dit projectteam draagt onze adviseur samen met de contractmanager zorg voor de contractvoorbereiding, aanbesteding en uitvoering van groot onderhoud aan de rijkswegen inclusief bijbehorende (product)uitbestedingen om het projectdoel conform de doelstellingen (ambities) te verwezenlijken.

Projecten die actueel zijn binnen het team:
1. A2 – Leidsche Rijntunnel t/m knooppunt Holendrecht; overlagen van rijstrook 4 en 5 plus de vluchtstrook. Hierbij dient de deklaag van traditioneel 2-laags ZOAB vervangen te worden door een deklaag van 2-laags ZOAB Fijn in het kader van geluidsreductie ten behoeve van de maatregel 130 km/u;
2. A6 – Lelystad t/m Urk; grootschalige reconstructie van het gehele wegvak (inclusief kunstwerken en geleiderails).

Beide projecten bevinden zich in de contractvoorbereidingsfase.

Werkzaamheden

Verantwoordelijk voor de contractvoorbereiding, – aanbesteding en –uitvoering richting verschillende marktpartijen

Adviseren over het waarborgen van de beheersbaarheid van het contract bij de totstandkoming ervan en ook tijdens de looptijd

Het verrichten van controles en het uitvoeren van systeem- en procestoetsen en/of het aansturen hiervan

Het rapporteren van afwijkingen

Adviseren over passende beheersmaatregelen

Fungeren als vraagbaak voor het projectteam en opdrachtnemer

Het bewaken van deadlines ten behoeve van contractafspraken

Het realiseren van een juist informatieniveau over afgebakende onderdelen van het inkoop- en contractmanagement en het communiceren hierover

Maak
kennis
met ons

Samen werken aan infra

Wilt u samenwerken met een van onze specialisaten op het gebied van projectbeheersing, contractbeheersing of omgevingsmanagement? Dan kan! Kennis maken aan de koffietafel of tijdens een potje tafeltennis in Joure? Wij gaan altijd tot het uiterste om aan de wensen van onze opdrachtgevers te voldoen. Geen uitdaging is ons te groot. Werken we binnenkort samen aan infra?