Samen
werken
aan infra

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Als (lead) auditor binnen dit project zijn wij verantwoordelijk voor de toepassing van Systeemgerichte Contractbeheersing(SCB) op een uitvoeringsproject, onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Het betreft een E&C contract waarbij een ontwerpoptimalisatie wordt verwacht van de aannemer. Oplevering van het werk is gepland in 2020.

Werkzaamheden

Adviseren bij het actualiseren van het contractbeheersplan

Adviseren bij het bepalen van een toetsstrategie

Organiseren, voorbereiden en uitvoeren van systeem- en procesaudits

Vastlegging van bevindingen en de aandachtspunten in het toetsverslag

Opstellen van toetsplanningen

Adviseren over het vaststellen van tekortkomingen

Adviseren van de contractmanager en de risicomanager over de bevindingen en risicoaanpassingen en introductie van nieuwe risico’s

Afstemmen van de risico’s met de manager projectbeheersing en risicomanager

Adviseren van de contractmanager en technisch manager ten aanzien van verificatie en validatie van eisen

Coachen van de contractbegeleider/toetscoördinator

Maak
kennis
met ons

Samen werken aan infra

Wilt u samenwerken met een van onze specialisaten op het gebied van projectbeheersing, contractbeheersing of omgevingsmanagement? Dan kan! Kennis maken aan de koffietafel of tijdens een potje tafeltennis in Joure? Wij gaan altijd tot het uiterste om aan de wensen van onze opdrachtgevers te voldoen. Geen uitdaging is ons te groot. Werken we binnenkort samen aan infra?