Samen
werken
aan infra

Gemalen Noorderzijlvest

Het waterschap Noorderzijlvest heeft een team opgezet volgens het Integraal Project Management (IPM) model voor de ombouw en nieuwbouw van een aantal gemalen in het areaal van waterschap Noorderzijlvest. MGciviel levert het technisch management in het IPM team/

Werkzaamheden

Technische advisering in IPM team

Begeleiding uitvoeringswerkzaamheden

Opstellen contractdocumenten

Veiligheidsdocumenten

Management

Risicobeheersing

SSK-ramingen

Maak
kennis
met ons

Samen werken aan infra

Wilt u samenwerken met een van onze specialisaten op het gebied van projectbeheersing, contractbeheersing of omgevingsmanagement? Dan kan! Kennis maken aan de koffietafel of tijdens een potje tafeltennis in Joure? Wij gaan altijd tot het uiterste om aan de wensen van onze opdrachtgevers te voldoen. Geen uitdaging is ons te groot. Werken we binnenkort samen aan infra?