Samen
werken
aan infra

Bouwteamaanbesteding Meedhuizen

In mei kregen wij van de gemeente Delfzijl opdracht om te helpen bij de Bouwteamaanbesteding Meedhuizen in de gemeente Delfzijl. De werkzaamheden omvatten het opstellen en verzorgen van een bouwteamaanbesteding voor de herinrichting van Meedhuizen. De gemeente heeft als doelstelling om het project optimaal te benutten voor de bewoners door aan de voorkant een gezamenlijk traject in te gaan met bewoners, stakeholders, ontwerpers en de aannemer.

MGciviel is gevraagd om aan de voorkant mee te denken op welke wijze dit vraagstuk in de markt gezet kan worden. Samen met de gemeente is besloten een Bouwteamaanbesteding te organiseren middels een meervoudig onderhandse procedure waarbij aan de voorkant door middel van een marktconsultatie samen met de aannemerij is afgetast hoe wij dit het beste konden aanpakken in openheid en transparantie. Een van de unieke punten van deze aanbesteding was 100% gunning op kwaliteit.

Werkzaamheden

Vaststellen projectdoelstelling(en) en input

Opstellen concept aanbestedingsleidraad en bouwteamovereenkomst

EMVI & Risicosessie

Opstellen inkoopdocumenten

Plaatsen van aanbestedingsdocumenten op Tenderned

Verzorgen van inlichtingenbijeenkomst met presentatie over aanbesteding

Beantwoorden van vragen in Nota van Inlichtingen

Beoordeling van EMVI plannen

Opstellen gunningsbesluit en afwijzingsbrieven

Maak
kennis
met ons

Samen werken aan infra

Wilt u samenwerken met een van onze specialisaten op het gebied van projectbeheersing, contractbeheersing of omgevingsmanagement? Dan kan! Kennis maken aan de koffietafel of tijdens een potje tafeltennis in Joure? Wij gaan altijd tot het uiterste om aan de wensen van onze opdrachtgevers te voldoen. Geen uitdaging is ons te groot. Werken we binnenkort samen aan infra?