ÉÉN
met de
omgeving

Omgevingsmanagement

Een geslaagd bouw- of infraproject valt of staat met goede communicatie. Niet alleen binnen het projectteam, maar vooral met de omgeving. Wij brengen de omgeving van uw project in kaart en communiceren vanaf het begin tot het eind met de stakeholders. We bieden een luisterend oor en komen met passende oplossingen. Onze omgevingsmanagers hebben ruime ervaring met diverse bouw- en infraprojecten. Welke omgeving mogen wij voor u onder de loep nemen?

Onze expertise op het gebied van omgevingsmanagement:

Klanteisenbeheer

Een project begint bij het ophalen van de klanteisen en wensen. Wat wil de gebruiker, hoe past dit binnen de kaders van een beheerder? Allemaal vragen en informatie die je verzamelt om een project vorm te geven.

Stakeholdermanagement

Welke stakeholders kent je project en hoe informeer je die? Dat zijn vragen waar wij bij helpen.

Verkeersmanagement

Met kennis van verkeersmodellen en doorstroming werken wij voor markt en overheid goede plannen uit. We hebben ruime ervaring met het maken van BLVC-plannen en verzorgen daarmee het complete pakket.

Vergunningenmanagement

Voor een vlotte start van jouw project maken wij in één opslag duidelijk welke vergunningen nodig zijn en vragen deze voor je aan. Doordat wij werken voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers weten wij wat de vergunningverlenende instantie vraagt en versnellen we het proces. Door het volgen van diverse opleidingen hebben wij ons voorbereid op de invoering van de Omgevingswet en kunnen wij jou vergunningenmanagement ook in de toekomst blijven verzorgen.

Communicatie

Met heldere en eenduidige communicatie begeleiden wij jouw projecten en processen op een open en transparante manier. Met het succesvol organiseren en begeleiden van o.a. bewonersavonden hebben wij ruime ervaring.

Conditionerende onderzoeken

Met kennis van de (water-)bodem en ecologie begeleiden we milieukundige, archeologische en geotechnische onderzoeken en coördineren we scans voor flora en fauna of kabels en leidingen.

Coördineren van grondzaken

We helpen jou met het regisseren van grondverwervingstrajecten en het verkrijgen van zakelijke rechten. Daar waar nodig begeleiden we procedures voor onteigening.