sturenD
op
risico’s

Contractbeheersing

Systeemgerichte contractbeheersing (SCB) is een methode waarbij de opdrachtgever stuurt op de risico’s. In de basis vertrouwt de opdrachtgever op het kwaliteitssysteem van de opdrachtnemer. Wij houden samen met u graag de vinger aan de pols. Door middel van risico gestuurd toetsen en contractmanagement weet u zeker dat het project uiteindelijk aan uw wensen voldoet.

Onze expertise op het gebied van contractbeheersing:

Systeemgerichte contractbeheersing (SCB)

Focus op de werking van systemen en processen. Als de risico’s worden beheerst kan de opdrachtgever vertrouwen op het juiste product en kan deze rechtmatig betalen.

Toetscoördinatie

Op basis van risicoanalyses en gesprekken met (IPM)-teamleden plannen wij audits en verzorgen wij evaluaties. Dit biedt opdrachtgevers een basis om rechtmatige betalingen te borgen.

Audits

Om te kunnen bepalen of organisaties en/of projecten op de juiste wijze kwaliteitsborging uitvoeren en voldoen aan de klantvraag voeren wij systeem-, proces- en productaudits uit met onze werkwijze van verbetergericht auditeren. Het moet een bedrijf of organisatie verder helpen.

Beheren Relatics

Relatics is een programma waarin onder andere eisen, documenten en risico’s worden beheerd en beheerst. Wij kunnen u op dit gebied volledig ontzorgen, zodat u in uw kracht blijft.

Opstellen UAV-gc contracten

Kennis en expertise benutten van de aannemerij zodat wij slimme, duurzame of innovatieve oplossingen krijgen, dat is kansen benutten en klaar zijn voor de toekomst. Wij stellen geïntegreerde (UAV-gc) contracten op waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor het ontwerp en ook zijn vrijheden kent.