De
juiste
opdracht

Aanbestedingen

Met een doordachte inkoopstrategie de juiste opdrachtnemer selecteren? Wij helpen u als (semi)overheid bij het vertalen van uw inkoopbehoefte naar een concrete inkoopstrategie met de gewenste samenwerkingsvorm en binnen de juridische kaders.

Onze expertise op het gebied van aanbestedingen:

Aanbestedingsstrategie

Welke strategie is passend bij de inkoopbehoefte? Welke marktpartijen zijn geschikt en hoe kan je die selecteren binnen de juridische kaders? Wij adviseren bij het opstellen van aanbestedingsstrategieën. In een vroeg stadium de dialoog aangaan met potentiële inschrijvers door bijvoorbeeld een marktconsultatie kan hier onderdeel van zijn.

Bouwteams

Samenwerken op basis van vertrouwen en elkaars expertise volledig benutten? Dat kan binnen een bouwteam. Behaal de beste resultaten door in een vroeg stadium de plannen samen uit te werken. Binnen het team blijf je altijd vertrouwen op elkaars expertise, openheid en efficiëntie. Met onze visie helpen we om de beste inschrijver voor deze contractvorm te selecteren.

Beoordelen inschrijvingen

Met onze deskundige en kritische blik beoordelen we de aanbiedingen van inschrijvers en wegen we deze tegen elkaar af. Op basis van objectieve criteria selecteren we de partij die de meeste meerwaarde biedt. Zo ontstaat een samenwerking waarbij uw inkoopbehoefte maximaal wordt vervuld.