De
juiste
opdracht

Aanbestedingen

Met een doordachte inkoopstrategie de juiste leverancier selecteren of een opdracht binnenhalen door het beste plan (EMVI-BPKV). Wij helpen (semi) overheid bij het vertalen van de inkoopbehoefte naar een concrete inkoop waarbij wij kijken naar de markt, samenwerking en wetgeving.

Onze expertise op het gebied van aanbestedingen:

Aanbestedingsstrategie

Welke strategie is passend bij de inkoopbehoefte? Welke marktpartijen zijn geschikt en hoe kan je die selecteren binnen de juridische kaders? Wij adviseren bij het bedenken en opstellen van aanbestedingsstrategieën. In een vroeg stadium de dialoog aangaan met potentiële inschrijvers door bijvoorbeeld een marktconsultatie kan hier onderdeel van zijn.

Bouwteams

Samen werken op basis van vertrouwen? Dat kan binnen een bouwteam. Behaal de beste resultaten door in een vroeg stadium de plannen samen uit te werken. Binnen het team blijf je altijd vertrouwen op elkaars expertise, openheid en efficiëntie, dat is onze visie!

EMVI plannen

EMVI-BPKV is een gunningscriteria bij aanbestedingen waarbij het kwaliteitsaspect in het Plan van Aanpak wordt meegewogen naast de prijscomponent. Wij helpen inschrijvers bij de tenders maar ook bij het opstellen van de plannen.