CO2-

Beleid

MGciviel

 

Wij streven naar een betere wereld voor ons en de generaties die na ons komen. De CO2-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument dat ons daarbij helpt. Een investering die zich direct terugverdient in termen van lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst. 

We behaalden in 2022 het certificaat CO2-Prestatieladder trede 5.  

De eisen waar wij aan voldoen komen voort uit vier invalshoeken: 

1 – Inzicht: Het bepalen van de energiestromen en de CO2-footprint; 

2 – Reductie: het ontwikkelen van ambitieuze doelstellingen voor CO2-reductie; 

3 – Transparantie: Structurele communicatie over het CO2-beleid;

4 – Participatie: Deelname aan initiatieven in de sector op het gebied van CO2-reductie. 

We zijn trots op het behalen van de CO2-Prestatieladder en delen graag onze aanpak. Zie onderstaande documenten:

Communicatieplan 

Emissie inventaris 2020

Emissie inventaris 2021

Energie actieplan 2021-2025

Ketenanalyse

PMC analyse

Sector- en keteninitiatieven  

Wilt u meer weten over de CO2-prestatieladder? Klik hier