Al vanaf 2018 wordt er gewerkt aan de grootschalige ombouw van de zuidelijke ringweg van Groningen. Deze belangrijkste toegangspoort van de stad dreigt dicht te slibben door de grote groei die Groningen doormaakt.

 

MGciviel is vanaf het begin in opdracht van Rijkswaterstaat betrokken. Maar wat doet MGCiviel dan precies? En wie van MGCiviel zit daarachter?

 

Als je aan Marc Spee vraagt waar hij goed in is, is ‘luisteren’ zijn antwoord. ‘En praten’, vult hij aan. Marc is vanuit MGCiviel als Senior Adviseur Projectbeheersing betrokken bij de Aanpak Ring Zuid in Groningen. Een van zijn taken bestaat uit het uitvoeren van het capaciteitsmanagement. ‘Ik zorg er voor dat de projectorganisatie op orde is, de projectorganisatie bestaat momenteel uit ruim 40fte’s, zowel vanuit Rijkwaterstaat, gemeente Groningen als provincie Groningen. Daarnaast bestaat de organisatie uit mensen zoals ik, ingehuurd of op contractbasis bij derden.’

 

Maar waarom dan Marc Spee?

 

‘Mijn expertise is praten, maar daar gaat een ding aan vooraf en dat is goed luisteren, vooral als het gaat om tevreden opdrachtgevers. Ik ben kritisch, maar ik hou ook van harmonie en samen optrekken met anderen, dat vind ik belangrijk. Soms treed ik buiten mijzelf vooral als ik anderen advies kan geven, daar word ik blij van. Om mijn werk bij Ring Zuid te kunnen doen, moet je naast goed luisteren, ook kennis hebben van het project en de mensen erachter. Ik regel dat! En zorg dat ik zichtbaar ben, besluit Marc.


De ombouw van de zuidelijke ringweg verbetert de bereikbaarheid, doorstroming, leefbaarheid en de veiligheid van Groningen. De planning is dat het project in 2024 klaar is.