06 39 588 342 | Madame Curieweg 27 8501 XC Joure info@mgciviel.nl

Een beheerst project start bij de juiste processen

Projecten worden steeds groter en integraal aangevlogen. Van de aannemers wordt verwacht dat ze volgens een kwaliteitssysteem werken en de processen optimaal beheersen in de projecten. Hoe zorg je ervoor dat processen op de juiste manier worden ingericht maar ook navolgbaar worden uitgevoerd? Wij helpen organisaties om systemen in te richten maar ook operationeel deel te nemen aan de invulling van de processen.

  • Projectmanagementsysteem
  • systems engineering (SE)
  • planningsmanagement
  • risicomanagement
  • documentmanagement
  • kwaliteitsmanagement