06 39 588 342 | Madame Curieweg 27 8501 XC Joure info@mgciviel.nl

Wij kunnen u adviseren over echte meerwaarde

Door de huidige aanbestedingswet worden veel projecten door middel van “Economisch Meest Voordelige Inschrijving” aanbesteed. Naast prijs weegt kwaliteit ook mee om de beste inschrijving te selecteren.

Voor opdrachtgevers en inschrijvers is het vaak lastig om goede EMVI criteria te bepalen of invullen te geven. Het doel van een EMVI is allereerst om onderscheidend vermogen te genereren tussen inschrijvers en prijsduiken te voorkomen. Kortom, EMVI zal:

  • meerwaarde moeten bieden aan de opdrachtgever dusdanig dat wordt aangesloten bij doelstellingen/risico’s of kansen;
  • voldoende onderscheidend zijn;
  • meerwaarde moet meetbaar zijn om te kunnen beoordelen.

Om dit te kunnen vormgeven zouden beide partijen elkaar goed moeten kunnen begrijpen. Wij begeleiden in dit proces, zowel voor opdrachtgever als opdrachtnemer. Wij leveren o.a. de volgende producten en/of diensten:

  • Opstellen EMVI plan van aanpak;
  • Opstellen van EMVI criteria;
  • Pre-beoordeling van EMVI plan voor inschrijvers;
  • Beoordeling van EMVI plan voor opdrachtgevers;
  • Grafische vormgeving en visualisaties.