06 39 588 342 | Madame Curieweg 27 8501 XC Joure info@mgciviel.nl

Systeemgericht beheersen van contracten met verstand van de techniek

Systeemgerichte contractbeheersing (SCB) is een methode waarbij de opdrachtgever op afstand toezicht houdt op het werk. In de basis vertrouwt de opdrachtgever op het kwaliteitssysteem van de opdrachtnemer. Op basis van risico gestuurd toetsen zal de opdrachtgever vinger aan de pols houden.

Essentieel hierbij is:

  • de opdrachtnemer een kwaliteitssysteem heeft;
  • de opdrachtgever snapt hoe een kwaliteitssysteem werkt;
  • de opdrachtnemer weet wanneer de opdrachtgever tevreden is;
  • validatie dat de opdracht begrepen is;
  • aantoonbaarheid dat werk voldoet aan gestelde eisen;