MGCIVIEL is specialist in innovatieve
(UAV-gc) geïntegreerde contracten.

"Uw partner voor de inrichting en het beheer van de openbare ruimte op een andere manier."

Meer over mgciviel
flatinfra

Systems engineering

Dit is een methode om systemen te ontwikkelen en te realiseren. Dit op een expliciete, gestructureerde en navolgbare wijze waarbij het product aansluit bij de behoefte van de klant en eventuele inbreng van stakeholders. Wij kunnen hierover adviseren én passen dit binnen al onze projecten toe. Dat is uniek binnen onze schaalgrootte.

Lees meer
flatcase

Detachering

Projecten vallen en staan met de juiste mensen. Naast inhoudelijke expertise en communicatieve skills is de persoonlijke motivatie c.q.. ontwikkeling van groot belang. Wij richten ons daarom op specialistische functies binnen ons vakgebied. Als inhoud, skills en ambities in evenwicht zijn ontstaat volgens ons de juiste match, dat is onze aanpak!

Lees meer
flatcontract

UAV-gc

Overheidsinstellingen richten zich steeds meer op hun kerntaken door landelijk beleid en verminderde capaciteit en kennis binnen de eigen organisatie. Hierdoor ontstaat de situatie dat steeds meer taken in zijn geheel worden uitbesteed. Dit vergt een andere aanpak en overwogen keuzen voor inkoop-
en contractering.

Lees meer

Nieuwsberichten

Archief